Jaunumi

Nozares aktualitātes

Publikācijas

Notikumi

     Ņemot vērā 2014. gada 18. jūnijā saņemto informāciju no Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (turpmāk – ICAO), vēlamies Jūs informēt, ka Latvijā sertificētām aviācijas organizācijām ir iespēja publicēt par sevi informāciju topošajā ICAO žurnālā „ICAO States today 70 Years after Chicago”.  Detalizētu informāciju par reklāmas izvietošanas izmaksām lūdzam skatīt klāt pievienotajā pielikumā.

     Valsts aģentūra  „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra)  paziņos ICAO par tām Latvijā sertificētajām aviācijas organizācijām, kas vēlas iesniegt publikāciju ICAO. Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzam informēt Civilās aviācijas aģentūru līdz 2014. gada 3. jūlijam, norādot organizācijas nosaukumu, pasta adresi, telefona numuru, vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, kā arī kontaktpersonas e-pasta adresi, ar ko ICAO reklāmdevējiem sazināties turpmāk. Pieprasīto  informāciju lūdzam sūtīt uz e-pastu Iveta.Giela@latcaa.gov.lv

ICAO informācija par publikāciju uz 4 lpp.