28. un 29. februārī notika Civilās aviācijas aģentūras (CAA) organizētais kvalifikācijas celšanas seminārs lidojumu instruktoriem. (16.03.2012)
Dažādi / CAA

Semināra mērķis, tuvojoties lidojumu pavasara – vasaras periodam, aktualizēt ar mācību procesa organizāciju un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu saistītos jautājumus. Darba kārtībā bija iekļauti ziņojumi par izmaiņām Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanā, ICAO lidojuma plānu sastādīšanā un vispārējās nozīmes aviācijas meteoroloģiskajā nodrošinājumā. CAA atbildīgās nodaļas speciālisti prezentēja pārskatu  par 2011. gada privātpilotu (PPL) teorētisko eksāmenu rezultātiem, notika arī viedokļu apmaiņa par kvalifikācijas līmeņa novērtēšanu un mācību lidojumu organizēšanu. Latvijas Gaisa satiksmes (LGS) pārstāvji savā ziņojumā uzsvēra LGS un Vispārējās aviācijas pilotu sadarbības nozīmi lidojumu drošības līmeņa paaugstināšanā, savukārt  Transporta nelaimes gadījumu izmeklēšanas biroja vadītājs analizēja  2011. gadā notikušos nelaimes gadījumus un informēja par preventīvajiem pasākumiem.

Atbalstot Oslo Universitātes lingvistikas studentes pētniecisko darbu, klātesošie piloti piedalījās testā, kura mērķis ir izpētīt valodas uztveres problēmas pilotiem, kuriem dzimtā valoda ir latviešu ( vai norvēģu),  komunikācijā ar pilotiem, kuriem dzimtā valoda ir angļu.