Latvija piedalās NEFAB Padomes inaugurācijas sanāksmē (08.02.2013)
Dažādi / CAA

2013.gada 6. un 7.februārī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo norisinājās NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka) Padomes pirmā inaugurācijas sanāksme.
 
Uzsākot savu darbu, NEFAB Padome, kas ir augstākā pārvaldes institūcija, pieņēma komunikācijas stratēģiju un veica sākotnējās pārrunas par darba plānu 2013.gadam, kā arī NEFAB stratēģisko plānu. Padome apsprieda arī sadarbību ar kaimiņvalstīm un sagatavošanos Eiropas Komisijas NEFAB oficiālajam novērtējumam.
 
Pirmajā gadā NEFAB Padomi vadīs Norvēģijas Transporta un sakaru ministrija, kuru pārstāvēs tās ģenerāldirektors un NEFAB Padomes priekšsēdētājs Otars Ostnes (Ottar Ostnes).
 
Šajā sanāksmē Latviju pārstāvēja Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāra vietnieks Kaspars Briškens, kā arī NEFEB Padomes loceklis, SM Aviācijas departamenta direktors Arnis Muižnieks un NEFAB Civilmilitārās komitejas vadītājs, valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” direktors Māris Gorodcovs.
 
Līgums par NEFAB izveidošanu starp Igauniju, Somiju, Latviju un Norvēģiju stājies spēkā 2012.gada 23.decembrī.
 
NEFAB un pārējo Eiropas Savienības funkcionālo gaisa telpas bloku izveide ir solis ceļā uz Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanu, kurā ietilps saskaņots Eiropas tīkls, kas ietvers maršrutus, maršrutu pārvaldīšanu un gaisa satiksmes vadības organizēšanu, lai paaugstinātu lidojumu efektivitāti un drošības līmeni, samazinātu degvielas patēriņu, kā arī mazinātu gaisa transporta kaitējumu videi un vienlaikus arī aviokompāniju izmaksas.
 
Foto: NEFAB Padomes locekļi (Foto autors: Civilās aviācijas aģentūra)