Latvijas Civilās aviācijas aģentūra un ASV Transporta drošības administrācija paraksta sadarbības līgumu (11.09.2012)
Dažādi / CAA

Latvijas Civilās aviācijas aģentūra un ASV Transporta drošības administrācija paraksta sadarbības līgumu.

Otrdien, 11. septembrī, Latvija un Amerikas Savienotās Valstis spēra soli turpmākas sadarbības stiprināšanā, parakstot Sadarbības memorandu, kas ļauj abiem sabiedrotajiem izmantot to informācijas resursus aviācijas drošības jomā.


Vienošanas nosaka kārtību, kādā ASV Transporta drošības administrācija un LR valsts aģentūra Civilās aviācijas aģentūra dalās ar to rīcībā esošu ierobežotas pieejamības informāciju un tādejādi sekmē abu valstu iespējas efektīvai cīņai ar civilās aviācijas darbības apdraudējumiem.


Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs akcentēja, ka "parakstot Sadarbības memorandu, ir radīts formāls ietvars un skaidras procedūras drošības informācijas apmaiņas jomā. Tas rada pamatu vairāku kopīgu iniciatīvu realizācijai, tai skaitā drošības risku un apdraudējumu izvērtēšanai un novēršanai, tehnoloģisku drošības risinājumu ieviešanai.


Vienošanās, kas tika parakstīta 11. septembra teroristisko uzbrukumu vienpadsmitajā gadadienā, ir apliecinājums tam kā Latvija un ASV turpina pilnveidot savu sadarbību.