Par darbības shēmas ieviešanu otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (04.06.2013)
Dažādi / CAA

Jūnijā spēkā stāsies Komisijas Īstenošanas  Regulas (ES)  Nr. 390/2013 un  Nr. 391/2013. Lai apspriestu ar ES vienoto gaisa telpu regulējošo regulu ieviešanas jautājumus, Civilās Aviācijas aģentūra 24. maijā organizēja starptautisku semināru par darbības uzlabošanas shēmas ieviešanu otrajam pārskata periodam 2015. - 2019. gadā. 

Darbības uzlabošanas shēma ir viens no Eiropas Savienības vienotās gaisa telpas (Single European Sky) ieviešanas instrumentiem. Tās mērķis ir nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem labākus, efektīvākus un stabilākus gaisa satiksmes nosacījumus. Jaunajās regulās akcents ir likts uz visu aviācijas uzņēmumu, sākot no aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, gaisa telpas lietotāju – aviosabiedrības un lidostas – efektivitātes palielināšanu. Lai paaugstinātu aviācijas konkurētspēju, visiem iesaistītajiem būs jāveic virkne pasākumu darbības shēmu ieviešanā un nākamajā pārskata periodā jāsasniedz konkrēti mērķi lidojuma drošuma, kapacitātes, vides un izmaksu efektivitātes komponentē.

Ar ziņojumiem uzstājās  Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijas Darbības uzlabošanas biroja vadītājs Pīters Grifits (Peter Griffith) un Eiropas Komisijas Vienotās Eiropas gaisa telpas nodaļas eksperts Rolfs Tučards (Rolfs Tuchard).  Seminārā piedalījās arī Ziemeļvalstu funkcionālā gaisa bloka (NEFAB) pārstāvēto valstu kolēģi no Igaunijas, Somijas un Norvēģijas, kā arī Lietuvas CAA pārstāvji.      

Skatīt prezentācijas:
SES Performance targets and achievements, Peter Griffiths, Chairman of the PRB

SES II: The next picture, Peter Griffiths, Chairman of the PRB Part1

SES II: The next picture, Peter Griffiths, Chairman of the PRB Part2

Revised Performance and Charging Regulations (Key changes)