Uzlabo sociālo aizsardzību Eiropas pašnodarbinātajiem, stjuartiem un pilotiem (25.04.2012)
Dažādi / CAA

Parlaments nobalsoja par jaunu ES regulu. Tā paredz sociālo sistēmu koordināciju, kas precizē noteikumus par bezdarbnieku pabalstu  pašnodarbinātajiem, kuri strādā citās dalībvalstīs, un paredz, ka uz stjuartēm un pilotiem attieksies tās valsts sociālās aizsardzības noteikumi, kurā viņi visbiežāk uzsāk un nobeidz savu darba dienu.

Regula precizē noteikumus, kas attiecas uz "pārrobežu pašnodarbinātajiem", proti, pašnodarbinātajiem, kuri strādā divās vai vairāk dalībvalstīs un vismaz reizi nedēļā atgriežas savā dzīvesvietas dalībvalstī. Ja pašnodarbinātais veic sociālās iemaksas citā dalībvalstī un atgriežas savas dzīvesvietas dalībvalstī, kas nenodrošina bezdarbnieku pabalstu pašnodarbinātajiem (kā tas ir Latvijā), tad pēdējai valstij, kurā viņš veicis darbību, ir jāmaksā viņam bezdarbnieka pabalsts, paredz noteikumi.

Vairāk informācijas mājaslapā

2012.gada 17.-20. aprīlis, Strasbūra