8,33 kHz frekvenču soļa ieviešana (01.01.2007)
Arhīvs / CAA

CAA informē, ka 8,33 kHz frekvenču soļa ieviešanas programma, kurai ir pievienojusies arī Latvija, paredz no 2007. gada 15. marta ieviest 8,33 frekvenču soļa izmantošanu Latvijas gaisa telpā virs FL195, pagaidām 8,33 kHz frekvenču izmantošana ir noteikta virs FL245. Turpmāko divu-triju gadu laikā ir paredzēts ieviest 8,33 kHz frekvenču soļa izmantošanu kontrolējamā gaisa telpā un vēlāk tiek plānots attiecināt šo prasību visai gaisa telpai. Jāņem vērā, ka augstāk minētais nozīmē, ka gaisa kuģu īpašniekiem un gaisa kuģu ekspluatantiem ir jāgatavo viņu rīcībā esošās radiosakaru iekārtas minēto prasibu ieviešanai. Ar jautājumiem un priekšlikumiem var griezties pie 8,33 kHz programmas kontaktpersonas - Edgara Dreijera (t. +371 7 830 952 )