ATM māsterplāns (01.06.2008)
Arhīvs / CAA

SESAR definēšans fāzes  noslēgumā  izstrādāts "ATM master plāns".  Pieejams mājas lapā www.atmmasterplan.eu