Civilās aviācijas aģentūra (CAA) publicē lidojumu drošības ziņojumu par laika periodu no 2003. līdz 2006. gadam (01.03.2007)
Arhīvs / CAA

Lai informētu sabiedrību par civilās aviācijas (komercaviācija un vispārējās nozīmes aviācija) lidojumu drošības situāciju valstī, Civilās aviācijas aģentūra ir sagatavojusi pārskatu, izmantojot CAA datu bāzē apkopoto informāciju.

Pārskats sagatavots par laika periodu no 2003. līdz 2006. gadam ieskaitot. Šajā periodā datu bāzē ir reģistrēti 266 ieraksti – atgadījumi (gan brīvprātīgi, gan obligāti ziņojami), nopietni incidenti un aviācijas nelaimes gadījumi.

Ziņojumā tiek analizēts: nozīmīgo faktoru (SIL) saraksts, lidojumu drošības izpildes indikatori, atgadījumu kategorijas, riska gradācija, ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma vai pēclidojuma (SAFA) inspekcijas, sadursmes ar putniem, kā arī ir noteiktas CAA aktivitātes lidojumu drošības jomā. Ziņojumā ir ietverti salīdzinošie dati par lidojumu drošības situāciju citās valstīs.

„Ziņojums apkopo ar lidojumu drošību saistītos statistikas datus un akcentē potenciālos riskus. Līdz ar to visiem gaisa telpas izmantotājiem ir vērtīgi iepazīties ar šo pārskatu un pievērst uzmanību potenciālajiem riskiem savā darbībā”, uzsver CAA Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas vadītājs E. Gindra

Vairāk informācijas Civilās aviācijas aģentūras mājas lapā www.caa.lv.
Plašāku informāciju sniegs CAA Drošības statistikas nodaļa (A. Krastiņš 7830969 )