Dalība Eiropas aviācijas drošības aģentūras konsultāciju procesā. (01.08.2009)
Arhīvs / CAA

009.gada februārī Latvijas valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” informēja gaisa kuģu ekspluatantus, ka 2009.gada 30.janvārī Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) uzsāka konsultācijas procesu (NPA) attiecībā uz normatīvā akta projektu „NPA 2009-02 Implementing Rules for Air Operations of Community Operators”. Visām ieinteresētajām personām tika rekomendēts apmeklēt EASA mājas lapu, lai piedalītos NPA 2009-02 konsultācijas procesā.

Beidzamo nedēļu laikā EASA organizēja vairākas sanāksmes Ķelnē, kā arī dalībvalstīs attiecībā uz jauno normatīvo aktu struktūru NPA procesa ietvaros. Tas izraisīja daudz diskusiju, kā arī nepieciešamību skaidrot normatīvo aktu struktūras izmaiņu nepieciešamību.
Daudzas aviācijas organizācijas, kā arī individuālas personas, pirmoreiz tieši kontaktējās ar EASA, lai piedalītos jaunu priekšlikumu izskatīšanā EASA procedūras ietvaros, kas kļuva kā izaicinājums šīm organizācijām un personām.

Ņemot vērā, ka EASA sistēmā tiek veidota jauna centralizēta normatīvo aktu struktūra, kura ļoti iespaidīgi atšķiras no iepriekšējās, tad katram šīs sistēmas dalībniekam ir nepieciešams izvērtēt savas spējas, resursus, atbilstību procesa vadībai.
Daudziem aviācijas industrijas pārstāvjiem EASA nosacījumi, lai ievērotu Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas noteiktos laika termiņus normatīvo aktu projektu izskatīšanā un šo aktu ieviešanā, nāca kā pārsteigums.

Latvijas aviācijas industrijai būtu svarīgi apzināties, ka civilajā aviācijā vienmēr ir jānodrošina augsts un vienāds Eiropas pilsoņu aizsardzības līmenis, savlaicīgi pieņemot kopīgus drošības noteikumus, kā arī nosakot darbību apjomu, lai nepārprotami varētu identificēt personas, organizācijas, uz ko attiecas šie noteikumi.

Lai efektīvi pārņemtu funkcijas un uzdevumus, kas izriet no sadarbības Apvienotajās aviācijas iestādēs (JAA), ir nepieciešams iesaistīties attiecīgu pasākumu veikšanā, kas tiek prasīts arī no Latvijas civilās aviācijas pārstāvjiem.

Lūdzu iepazīties ar EASA prezentācijas materiāliem (AW.pdf, CAT_heli_ball.pdf, CC.pdf, Diff_EU-OPS_IR_OPS.pdf, FTL.pdf, Non-com.pdf un OPS_over_March09.pdf), kā arī ar sekojošiem NPA, kuru komentāru sniegšanas periodi noteikti zemāk:

NPA 2008-22a-e (AR/OR) – 28.05.2009;
NPA 2009-01 (OSC) – 30.06.2009;
NPA 2009-02a-g (OPS) – 31.07.2009.

Jautājumu gadījumā griezties Civilās aviācijas aģentūrā, izmantojot elektroniskā pasta adresi: SIDD@latcaa.gov.lv