Eiropas Komisijas ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu (01.01.2008)
Arhīvs / CAA

Pirmais ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu: sasniegumi un turpmākā rīcība