Informācija planiera (SPL), amatierpilota (lidmašīnas) (LAPL(A)) un gaisa balonu (BPL) nacionālo apliecību turētājiem, instruktoriem un eksaminētājiem (26.03.2015)
Dažādi / CAA

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” ar šo informē visus planiera pilota, balona pilota un amatierpilota (lidmašīnas) apliecību turētājus , ka saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu (EK) Nr. 216/2008 un (ES) Nr. 1178/2011 noteiktajām prasībām nacionālās planiera pilota, balona pilota un amatierpilota (lidmašīnas) apliecības SPL, BPL un LAPL (A) (JAR neatbilstoša apliecība: skat. Regulu (ES) Nr. 1178/2011, 2. pants, 5) punkts) šo nacionālo SPL, BPL un LAPL (A) apliecību, tostarp visas ar tām saistītas atzīmes, sertifikātus, atļaujas un/vai kvalifikācijas konvertē par FCL daļas atbilstošām, sākot ar  2015. gada 8. aprīli (skat. Regulu (ES) Nr. 1178/2011, 12. pants, 2., a) punkts), kas ir datums līdz kuram bija paziņota šo prasību nepiemērošana saskaņā ar  Regulas (ES) Nr. 1178/2011, 12. panta, 7. punktu.

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr.1178/2011 4.panta prasību izpildi,  planiera pilota, balona pilota un amatierpilota (lidmašīnas) apliecību turētāji varēs veikt esošo apliecību konvertāciju par FCL daļas apliecībām Regulas  (ES) Nr.1178/2011  4.panta 3.punkta b) apakšpunktā  noteiktajā kārtībā, un proti, lai veiktu minēto apliecību konvertāciju nepieciešams griezties  CAA Aviācijas personāla sertificēšanas daļā ar attiecīgu iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un zemāk minētos dokumentus:

- esošo derīgu planiera pilota, balona pilota un/vai amatierpilota (lidmašīnas) apliecību ar derīgām kvalifikācijas atzīmēm;
- derīgu medicīnas sertifikātu;
- lidojumu pieredzes apstiprināšanai: lidojumu dienasgrāmatu (logbook).

-Planiera pilota apliecības konvertācijai, papildus augstāk norādītajiem dokumentiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (atzīme lidojumu dienasgrāmatā) par veiktu 50km garu maršruta lidojumu kapteiņa statusā, vai 100 km garu maršruta lidojumu kopā ar lidojumu instruktoru).

Šobrīd derīgu lidojumu instruktoru un eksaminētāju kvalifikācijas atzīmju turētājiem atbilstoša instruktora un/vai  eksaminētāja sertifikāta saņemšanai saskaņā ar FCL daļas prasībām nepieciešams ievērot (izpildīt)  Regulas (ES) Nr.1178/2011 4.panta 4.punktā paredzētā Konvertācijas ziņojumā noteiktos elementus. 

Piezīme:
1. Sākot ar  2015. gada 8. Aprīli, lidojumu apmācību gaisa kuģī tiesīgi veikt tikai instruktora sertifikāta, kas atbilst  FCL daļas prasībām, turētāji (skat. Regulu (ES) Nr. 1178/2011, FCL daļa, J apakšdaļa, FCL.900, (a).
2. Sākot ar  2015. gada 8. Aprīli, pārbaudes lidojumus  gaisa kuģī tiesīgi veikt tikai eksaminētāja sertifikāta, kas atbilst  FCL daļas prasībām, turētāji (skat. Regulu (ES) Nr. 1178/2011, FCL daļa, K apakšdaļa, FCL.1000.