Informācija vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem (01.05.2008)
Arhīvs / CAA

Komisijas regulas 2042/2003 (Part M) prasības vispārējas nozīmes aviācijā ir spēkā no 2008. gada 28. septembra.
Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir izstrādājusi viedokli Nr. 02/2008 (EASA Opinion 02/2008 ) par izmaiņām komisijas regulās 1702/2003 un 2042/2003. Tās paredz pārskatītas prasības attiecībā uz PART M ieviešanu, attiecībā uz gaisa kuģiem, kas netiek izmantoti komerciālā gaisa transportā. EASA viedokli, kā arī paredzamās izmaiņas komisijas regulās ir publicētas EASA mājas lapā www.easa.europa.eu sadaļā Opinions. Ņemot vērā šī jautājuma svarīgumu un nozīmīgumu, lūdzu visas ieinteresētās personas iepazīties ar šajā mājas lapā publicēto informāciju, kur ir pieejami visi dati par šī notikuma attīstību, kā arī ir publicēti EASA komentāri uz vairāk kā 900 atsauksmēm un ierosinājumiem, kuri tika saņemti dokumenta izskatīšanas procesā. Rekomendējam iepazīties ar šo informāciju, jo, iespējams, ka atradīsiet atbildes uz jums interesējošajiem jautājumiem. Papildus tam, EASA izprotot šo jautājumu steidzamību un nozīmīgumu 2008. gada 3. jūlijā Ķelnē rīko semināru, lai izskaidrotu jaunās prasības. Seminārā aicina piedalīties visas ieinteresētās puses – pilotus, lidotspējas uzturēšanas organizācijas, gaisa kuģu īpašniekus un ekspluatantus, mācību organizācijas utt. Informācija par šo notikumu, kā arī reģistrācijas pieteikumi atrodami mājas lapas sadaļā - Events