JAR – FCL 1/2/3 prasību un procedūru atbilstības savstarpēja atzīšana JAA / EASA dalībvalstīs (19.03.2012)
Dažādi / CAA

Aviācijas personāla sertificēšanas jomā (JAR–FCL 1/2/3) katra JAA/EASA dalībvalstsvai  valsts, iesaistītā šai procesā, izskata EASA veikto kārtējo auditu rezultātus un pieņem lēmumu par savstarpēju  katras dalībvalsts vai iesaistītās valsts aviācijas personāla sertificēšanas prasību un procedūru atzīšanu vai neatzīšanu.

Par savu lēmumu valsts Civilās aviācijas administrācija (NAA) informē EASA.

EASAregulāri apkopo saņemto no NAA  informāciju un publicē EASA mājas lapā. (sk.: http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/mutual-recognition.php - Subpart  “JAR FCL - Mutual recognition recommendation status”).