Likumdošanas aktualitātes (20.01.2017)
/

VA “Civilās aviācijas aģentūra”, sadarbībā ar Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju, ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par aviāciju””, kura mērķis ir precizēt likumā lietotos terminus atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktiem, precizēt aviācijas uzraugošo iestāžu funkcijas, noteikt skaidrus kritērijus gaisa kuģu reģistrēšanai Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, kā arī paredzēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt gaisa kuģu izslēgšanas kārtību no reģistra, precizēt tiesību normas, kas regulē civilās aviācijas lidlauka ekspluatāciju, noteikt, ka aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā var izmantot arī globālās navigācijas satelītu sistēmas, kā arī precizēt prasības attiecībā uz gaisa satiksmes informatīvo pakalpojumu sniegšanu, precizēt tiesību normas, kas regulē aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanu.

Priekšlikumus par sagatavoto likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt uz likumprojekta kontaktpersonas norādīto e-pastu līdz š.g. 31.janvārim.

Paziņojums

Anotācija

Likuma projekts

Likumprojekta kontaktpersona: Inese Lieģe, tālr.67830943, e-pasts: inese.liege@caa.gov.lv