Pagarināti aviācijas personāla veselības apliecību derīguma termiņi (20.03.2020)
Dažādi / CAA

Pagarināti aviācijas personāla veselības apliecību derīguma termiņi

Ievērojot nepārtrauktas un steidzamas gaisa kuģu ekspluatācijas un gaisa satiksmes vadības nepieciešamību un ārkārtas apstākļus, valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) šodien pagarinājusi aviācijas personāla veselības apliecību derīgumu termiņus.

Ievērojot noteiktos pārvietošanās ierobežojumus, kā arī ierobežojumus ambulatoriem apmeklējumiem ārstniecības iestādēs, CAA secinājusi, ka pastāv iespējamība aviācijas personālam nespēt laikus pagarināt veselības apliecību derīguma termiņus, kā rezultātā var tikt būtiski apdraudēts lidojumu drošums, jo būs ietekmēta spēja nodrošināt atbilstošu lidojumu veikšanas un gaisa satiksmes kontroles uzdevumu izpildi.

Lai novērstu iespējamos riskus, CAA šodien par četriem mēnešiem pagarinājusi civilās aviācijas personāla 1. klases veselības apliecības, 3. klases veselības apliecības un gaisa kuģu salona apkalpes locekļu veselības apliecības, kuru derīguma termiņš beidzas laika periodā no 20. marta līdz 31. jūlijam. Izņēmums ir attiecināms tikai uz apliecībām, kurām nav bijuši iepriekš noteikti papildu medicīniskie ierobežojumi.

CAA norāda, ka gadījumā, ja minētā četru mēnešu perioda beigās joprojām pastāvēs iemesli atbrīvojuma piešķiršanai, apliecību derīguma termiņu varēs pagarināt pēc nepieciešamības.

Par pieņemtajiem lēmumiem CAA sniedz informāciju Eiropas Komisijai un Eiropas aviācijas drošības aģentūrai.

 
Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
www.caa.lv
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv