Par Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru (ARCC) (04.11.2014)
Dažādi / CAA

Atbilstoši izmaiņām likumā "Par aviāciju", kas stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī, un saskaņā ar likuma "Par aviāciju" jaunās redakcijas 61.pantu "Aviācijas meklēšanas un glābšanas centrs" ,
Valsts robežsardze no š.g. 1. novembra nodrošinās Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbību 24 stundu režīmā.

ARCC kontakti:
Valsts robežsardzes Nacionālais koordinācijas centrs
Rūdolfa iela 5, Rīga, LV - 1012, Latvija
Tālruņi: +371 67075616, +371 67075718, +371 26668557, +8816 51461153 (Iridium)
Fakss: +371 67075600
E-pasts:ncc.latvia@rs.gov.lv, od@rs.gov.lv