Par citu ICAO dalībvalstu gaisa kuģa nacionālo lidojuma apkalpes locekļu apliecību ar ultravieglās sauszemes lidmašīnas kvalifikāciju (turpmāk: ULAL) apstiprināšanu lidojumu veikšanai LR gaisa kuģu reģistrā reģistrētā gaisa kuģī un/vai LR gaisa telpā. (15.06.2015)
Dažādi / CAA

Informējam par izmaiņām, kas saistošas citu valstu izdoto ultavielgo gaisa kuģu apliecību (ULAL) turētājiem, kuru veic lidojumus ar LR reģistrētu gaisa kuģi un/vai LR gaisa telpā. Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1111/2013 (15/10/2013) „Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu”, Pielikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam, lai saņemtu kvalifikācijas apstiprinājumu - derīguma sertifikātu (Validation certificate) ir jāveic noteiktu darbību kopums, kas aprakstīts  - Informatīvajā Lapā (TGL).
ULAL kvalifikācijas apstiprinājuma pretendentiem un iesaistītajiem lidojumu instruktoriem, lūdzu iepazīties ar šo informāciju un veikt kvalifikācijas apstiprinājuma saņemšanai paredzētās darbības ievērojot TGL noteiktajā kārtībā.