Par Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas notiekumu ieviešanu (01.09.2009)
Arhīvs / CAA

Ar šo atgādinām, ka sakarā ar Eiropas Savienības pilotu licenzēšanas noteikumu Implementing Rules for Pilot Licensing, B. Part-FCL; C. Part-Medical, ieviešanas procedūru, š. g. 15. decembrim beidzas termiņš komentāru iesniegšanai Eiropas Aviācijas Drošības Aģentūrā (EASA).

Komentāru iesniegšanas kārtība noteikta pievienotajā EASA paziņojumā NPA 2008- 17.

Būtisku komentāru vai grozījumu nepieciešamības gadījumā lūdzu līdz 01. decembrim iesniegt informāciju V/A ,,Civilās aviācijas aģentūrā” izmantojot e-pastu:

      Par B. Part-FCL - Janis.Vegers@latcaa.gov.lv
   
      Par B. Part-FCL - Austris.Zobens@latcaa.gov.lv

Vai CAA mājas lapas sadaļu ,,iesakiet jautājiet”