Par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.737 (06.11.2017)
Dažādi / CAA

Tiek gatavoti grozījumi Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumos Nr. 737

"Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi".

Argumentētus priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem jebkurš interesents var iesniegt

V/A “ Civilās aviācijas aģentūra” līdz 2017. gada 24. novembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: caa@caa.gov.lv