Par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) apvienošanos nevalstiskā organizācijā (28.07.2015)
/

Pēc industrijas pārstāvju iniciatīvas /SIA Drone Technology/ š.g. 22. jūlijā  notika plaši pārstāvēta sapulce, kuras galvenais temats bija tālvadības gaisa kuģu sistēmu nevalstiskās organizācijas dibināšanas nepieciešamība, kuru diktē straujā nozares attīstība.
Apspriedes laikā tika uzklausīti klātesošo viedokļi par esošo situāciju, tika panākta vienošanās par nevalstiskās organizācijas izveidi un turpmākajiem darbiem dibināšanas sapulces sagatavošanā.

Pielikumā:

Ievadprezentācija

Protokols

LGS prezentācija