Par ultravieglajiem gaisa kuģiem. (01.02.2009)
Arhīvs / CAA

Ar 2009.gada 1.martu stājas spēkā Ministri kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.145 „Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība” un 2009.gada 24.februāra noteikumi Nr.171 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem””.
Noteikumi „Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība” nosaka prasības gaisa kuģu aprīkojumam un citas lidojumu drošības prasības, lai ar šiem gaisa kuģiem varētu veikt lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā.
Ar š.g. 1.martu lidojumi Latvijas Republikas gaisa telpā ir atļauti tikai ar Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai citas valsts gaisa kuģu reģistrā reģistrētiem ultravieglajiem gaisa kuģiem (šī prasība neattiecas uz bezšasiju motodelta plāniem un bezšasiju motoparaplāniem).
Ņemot vērā, ka noteikumi, kas paredz motodelta plānu un motoparaplānu reģistrēšanas kārtību, stājas spēkā vienlaicīgi ar noteikumiem par ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtību, visiem ultravieglajiem gaisa kuģiem (tajā skaitā motodelta­plāniem un motoparaplāniem), kuri plāno izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu, jābūt reģistrētiem līdz 2009.gada 1.maijam.