Pilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertācija uz JAA apliecībām (01.08.2007)
Arhīvs / CAA

Informāciju par pilotu instruktoru un eksaminētāju pilotu apliecību konvertāciju uz JAA apliecībām atradīsiet šeit.