Spēkā stājušies Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu (24.10.2013)
Dažādi / CAA

Spēkā stājušies Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu http://likumi.lv/doc.php?id=261015.