Svarīga lidojumu drošības informācija saistībā ar degvielu izmantošanu. (01.01.2009)
Arhīvs / CAA

Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2009. gada 22. janvārī ir izdevusi divus lidojumu drošības informācijas biļetenus (SIB), kas saistīti ar degvielas izmantošanu gaisa kuģos. Šī informācija ir domāta, lai brīdinātu gaisa kuģu īpašniekus un ekspluatantus par iespējamiem lidojumu drošības apdraudējumiem, kas nav tieši saistīti ar gaisa kuģu projektēšanas apstākļiem. Taču ievērojot informācijas nozīmīgumu, tā ir obligāti jāņem vērā visiem, kas izmanto gaisa kuģus.

   1. Informācija attiecībā uz visiem gaisa kuģiem aprīkotiem ar turbodzinējiem

EASA SIB 2009-01 norāda, ka degvielas transportēšanas rezultātā ir iespējami gadījumi, kad tiek pārsniegts pieļaujamais bio degvielas piejaukums Jet A-1 degvielā, kas var izraisīt dzinēju bojājumus. EASA brīdina, ka šāda degviela neatbilst apstiprinātajiem standartiem.
Tādēļ visiem gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem, kuriem ir zināms, ka iespējams lietota šāda degviela, par to ir jāpaziņo tipa sertifikāta turētājam un Latvijas Civilās aviācijas aģentūrai vai EASA (kā obligātā drošības informācija).
Ar EASA informācijas biļetenu varat iepazīsties šeit: EASA paziņojums SIB Nr. 2009-01

   2. Informācija attiecībā uz gaisa kuģiem ar virzuļdzinējiem, kas izmanto auto degvielu vai reaktīvo dzinēju degvielu

EASA SIB 2009-02 norāda, ka dažas degvielas ražotāju kompānijas izsaka bažas part to, ka gaisa kuģos tiek izmantota degviela, kura nav tam paredzēta, jo var saturēt dažāda veida piedevas, kuras var negatīvi ietekmēt lidojumu drošību. Tādēļ gaisa kuģu īpašniekiem un ekspluatantiem jānodrošina, ka tiek izmantota tikai tā degviela, kas norādīta gaisa kuģu dokumentācijā.
Ar EASA informācijas biļetenu iepazīsties šeit: EASA paziņojums SIB Nr. 2009-02