No aviācijas tehniķa līdz zinātņu doktoram (07.07.2017)
Dažādi / CAA

Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļas inspektors Oļegs Gorbačovs šopavasar ieguva  inženierzinātņu doktora grādu. Martā viņš aizstāvēja promocijas darbu “Aviācijas personāla svarīgāko profesionālo iemaņu novērtēšana”.

Galvenie pētījumi ir saistīti ar teorētisko un praktisko aviācijas tehnisko speciālistu sagatavošanu, vērā ņemot cilvēka faktora ietekmi.

Īpaša uzmanība promocija darbā vērsta teorētiskās un metodoloģiskās pieejas izstrādei aviācijas tehniskā personāla profesionāli svarīgo īpašību novērtēšanā un tās ietekmei uz lidojumu drošību.

Oļegs atzīst, ka viena no viņa rakstura spilgtākajām iezīmēm ir, “ja kaut ko sāku, tad obligāti novedu līdz galam. 1991.gadā absolvēju Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu un ieguvu inženierzinātņu bakalaura grādu ar inženiera mehāniķa specialitāti gaisa kuģu un aviodzinēju apkalpošanā. Savukārt 2010.gadā ieguvu profesionālo maģistra grādu ar avionikas inženiera specialitāti Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas institūtā”.

Oļegs Gorbačovs par inspektoru Civilās aviācijas aģentūrā strādā kopš 2008.gada, bet pirms tam ir ieguvis darba pieredzi gan militārās, gan civilās aviācijas jomā. Savu karjeru sācis kā aviācijas tehniķis, bijis bortinženieris, papildus ieguvis arī  radioinženiera kvalifikāciju.

Tādejādi Oļegam Gorbačovam ir izdevies piepildīt arī bērnības sapni. Tikai 5 gadus vecs puika būdams, pirmo reizi ieraugot lidmašīnu, ar kuru piegādāja pastu Karagandas apgabala iedzīvotājiem, viņš sapratis, ka par visu vairāk grib lidot. Toreiz radusies interese par aviāciju ir īstenota pilnībā gan zinātniskajā, gan profesionālajā darbā.