Notikumi

  • 29.09.2020

    Sakarā ar COVID-19 vīrusa izplatības turpināšanas Eiropas Savienības dalībvalstīs un joprojām pastāvošiem ceļošanas ierobežojumiem, kā rezultātā FCL apliecības turētājiem ir apgrūtinātas / ierobežotas iespējas piekļūt arī lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), lai veiktu attiecīgas kvalifikācijas pārbaudes klases, tipa un instrumentu kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai, CAA ir pieņēmusi papildus atbrīvojumu (EASA Reference:711/20/1072) attiecībā uz FCL apliecības turētāju kvalifikācijas atzīmju/apstiprinājumu/ sertifikātu derīgu termiņu pagarināšanu. Šis atbrīvojums attiecas uz FCL apliecības turētājiem, kuru klases, tipa vai instrumentu kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzās laika posmā no 31.08.2020. līdz 31.10.2020. Atbrīvojums attiecas arī uz FCL apliecības turētāju instruktoru un eksaminētāju sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu

    Vairāk