GK lidojuma apkalpes locekļi

 

NPK


 

Dokumenta nosaukums


 

Dokumenta numurs


 

Anulēšanas/
apturēšanas datums
 

Statuss (apturēta,
anulēta, nozaudēta)

1

ATPL apliecība

LVA.FCL.159A

03.09.2019.

anulēta

2

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.FI(A)/P/015

03.09.2019.

anulēta

3

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.IRI(A)/P/015

03.09.2019.

anulēta