GK lidojuma apkalpes locekļi

 

N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs

Anulēšanas/apturēšanas datums

Statuss (apturēta, anulēta, nozaudēta)

1.

ATPL apliecība

LVA.FCL.159A

03.04.2019

Anulēta

2.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.FI(A)/P/015

03.04.2019

Anulēts

3.

Instruktora Sertifikāts

LVA.FCL.IRI(A)/P/015

03.04.2019

Anulēts

4. ATPL apliecība LVA.FCL.000610A 27.03.2019 Nozaudēta/anulēta