Kādu tiesību akti regulē bezpilota gaisa kuģu lidojumus veikšanu latvijas Republikā?

Lidojumu veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi latvijas Republikā regulē Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumi Nr.737 ”Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tāda cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” (turpmāk - noteikumi Nr.737) www.likumi.lv.
Jautājumu gadījumā sazinaties ar valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļu pa tālruni: 60001660 vai 67215159.

Kā noteikt lidojuma vietu WGS-84 koordinātās?

Noteikumu Nr. 737 6.pielikuma 1.punktu, lidojuma vietu ir jāapraksta Pasaules Ģeodēziskās Sistēmas WGS-84 koordinātu formātā.
Koordinātu noteikšanai jāizmanto Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļa vietnē pieejamo karšu pārlūku: https://kartes.lgia.gov.lv/karte/

WGS-84 formātā ģeogrāfiskās koordinātas izsaka sekojošā veidā:
1. platuma grādus norāda pirmos;
2. grādu, minūšu un sekunžu simbolus izlaiž (neattēlo);
3. mazāk kā 10 platuma grādu vērtību vienmēr jāattēlo ar diviem cipariem;
4. mazāk kā 100 garuma grādu vērtību vienmēr jāattēlo ar trīs cipariem.

Piemērs Rīgas lidkauka skrejceļa sliekšņa koordinātu atveidei: 565606N 0235823E nozīmē piecdesmit seši grādi, piecdesmit sešas minūtes un sešas sekundes uz Ziemeļiem, divdesmit trīs grādi, piecdesmit astoņas minūtes un divdesmit trīs sekundes uz Austrumiem.

Attēls: 565705N 0240647E – Brīvības pieminekļa koordinātu vizualizācija WGS-84 koordinātu formātā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras karšu pārlūkā:

http://www.caa.lv//upload/userfiles/files/karte.JPG


Virs kādiem infrastruktūru objektiem man aizliegts lidot ar bezpilota gaisa kuģu ?

Lidojumi virs šo noteikumu 1.,2.,3. un 4. pielikumā minētiem objektiem jāsaskaņo ar to īpašniekiem vai valdītājiem.

Kas man jādara, lai es varētu veikt filmēšanu ar bezpilota gaisa kuģi Rīgas centrā ?

Veicot BGK lidojumus Vecrīgā vai tās tuvumā ir nepieciešams saskaņojums :
1. Obligāti no : EVR2 zonas Militārās policijas un Jums jāinformē ir jāinformē civilās aviācijas aģentūra par šādu atļauju;
2. Obligāti no: Objekta īpašnieka vai valdītāja, kuri minēti šo noteikumu 1.,2.,3. un 4.pielikumā.
3. Ja BGK svars pārsniedz 1.5 kg ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja;
4. Ja BGK lidojumi tiek veikti starp saulrietu un saullēktu, nepieciešama Civilās aviācijas aģentūras atļauja;
5. Ar bezpilota gaisa kuģi nav atļauts lidot tuvāk par 50 metriem no lidojumā neiesaistītām personām un īpašuma uz zemes. To nosaka noteikumu Nr.737 13.punkts. Pretējā gadījumā Jums jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja.

Vai es varu lidot ar bezpilota gaisa kuģi Liepājā?

Ja bezpilota gaisa kuģa lidojumus ir paredzēts veikt tuvāk kā 5000m attālumā no Liepājas lidlauka skrejceļa sliekšņiem (sliešņi atrodas skrejceļa galos):
- ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja (noteikumu Nr.737 54.punkts). Atļaujas nepieciešamības gadījumā, aizpildītu 6.pielikumu jāiesniedz Civilās aviācijas aģentūrā:
o elektroniski parkastītu, sūtot uz Civilās aviācijas aģentūras e-pastu - caa@caa.gov.lv.;
o oriģinālā parkastītu nosūta pa pastu vai klātienē.
- tie ir jāveic saskaņā ar ar aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja (VAS “latvijas gaisa satiksme”) procedūrām. Ja šāda procedūra nav ieviesta bezpilota gaisa kuģa lidojumiem šajā gaisa telpā, ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja (noteikumu Nr.737 55.punkts)

Vairāk informācija par bezpilota gaisa kuģiem ir pieejama: http://www.caa.lv/lv/civila-aviacija/jaunumi/nozares-aktualitates/pilote-bezpilota gaisa kuģu-drosi-un-tiesiski.html

Kādā gadījumā man ir jāapdrošina bezpilota gaisa kuģis?

Ja jūsu bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tad jums ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi. Šī prasība stājās spēkā no 2018.gada 1.janvāra (noteikumu Nr.737 9. un 58. punkts).

Vai varu veikt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģu, ja esmu izdzēris glāzi vīna? Kas man par to var draudēt?

Par lidošanu ar bezpilota gaisa kuģu alkohola reibumā draud administratīvais sods. Līdzīgi kā autovadītājs arī pilots un persona, kas novēro vai uzrauga lidojumu, ir saskarsmē ar bezpilota gaisa kuģi, kas līdzīgi kā autotransporta līdzeklis ir paaugstinātas bīstamības avots. Noteikumu Nr.737 27.punkts nosaka, ka ir aizliegts pildīt bezpilota gaisa kuģa pilota un lidojumu novērotāja pienākumus, kā arī uzraudzīt lidojumus, ko veic persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, atrodoties alkoholisko vielu ietekmē, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, kā arī atrodoties narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Kā varu tikt pie atļaujas lidot ārpus noteiktajām prasībām noteikumos?

- Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumu kontrolējamā un nekontrolējamā gaisa telpā šajos noteikumos neminētos gadījumos, Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai (noteikumu Nr.737 6. pielikums). Kārtība atļaujas saņemšanai ir aprakstīta noteikumu Nr.737 54.punktā.
- Ja ir nepieciešams veikt lidojumus, piemēram, tuvāk kā 5000m attālumā no Rīgas lidlauka skrejceļa sliekšņa vai augstāk par 50m Riga CTR gaisa telpā, vai augstāk kā 120 m noteikumu Nr.737 50.punktā noteiktā gaisa telpā, ir nepieciešams saņemt Civilās aviācijas aģentūras atļauju saskaņā ar noteikumu Nr.737 55.punktu.
- Gadījumos, kad ir nepieciešama atļauja gan saskaņā ar noteikumu Nr.737 54. un 55. punktu, tiek izdota viena CAA atļauja, kas aptver abu šo punktu prasības.

Vai lidojumi jāveic tikai tiešā redzamībā?

Jā. Noteikumu Nr.737 11.punkts nosaka, ka bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti tiešās redzamības zonā ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas. Ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, tā tālvadības vieta tiek norobežota drošā attālumā un tajā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
Jāievēro, ka lidojumi var tikt veikti tikai laika posmā starp saullēktu un saulrietu.

Vai varu pārvadāt bezpilota gaisa kuģi lidmašīnā?

Jā, var. Ierobežojumi var būt attiecībā uz bezpilota gaisa kuģa barošanas bloku (baterijām). Pirms lidojuma iepazīsties ar konkrētās aviokompānijas noteikumiem.

Vai man ir jākārto eksāmens, lai lidotu ar bezpilota gaisa kuģi?

Esošie MK noteikumi to nepieprasa, tuvākajā nākotnē šāda prasība var tikt izvirzīta.

Vai es drīkstu notriekt bezpilota gaisa kuģu savā privātīpašumā?

Bezpilota gaisa kuģa pilotam (šo noteikumu Nr.737 4. punkts) ir jāveic lidojums tā, lai neapdraudētu cilvēka dzīvību, veselību, privātumu un mantu. Noteikumu Nr.737 12. un 13. punkts nosaka, ka veicot lidojumus, bezpilota gaisa kuģis atrodas drošā attālumā no lidojumā neiesaistītām personām un īpašuma uz zemes. Savukārt apdraudētās personas rīkojas atbilstoši tiesību aktu prasībām, tajā skaitā, par apdraudējumiem ziņo kompetentām tiesībsargājošām institūcijām.

Kas man jāzina un kādas atļaujas nepieciešamas, ja vēlos no bezpilota gaisa kuģa fotografēt maratona skrējienu?

Šajā gadījumā ir jāievēro šo noteikumu Nr.737 14.punkts. Bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti drošā attālumā, bet ne tuvāk par 50 m no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa (turpmāk – pasākums) norises vietas. Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumu virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nedrīkst pārsniegt 1,5 kg un nepieciešams rakstisks saskaņojums no personas, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu. Persona, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu, bezpilota gaisa kuģa lidojumu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, kā arī nodrošina sabiedrības informēšanu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu. Ja bezpilota gaisa kuģa lidojums notiek virs pasākuma norises vietas vai tās tiešā tuvumā, bezpilota gaisa kuģi aprīko ar izpletņa sistēmu, kas nostrādā avārijas gadījumā, kā arī nodrošina, lai tas raidītu gaismas signālu, bet avārijas gadījumā – arī akustisku brīdinājuma signālu. Šādā gadījumā pilotam ir jāpieaicina novērotājs, kā to nosaka šo noteikumu Nr.737 24. punkts.

Kādos gadījumos man vajag atļauju lidošanai ar bezpilota gaisa kuģi?

- Gadījumos, kad nav iespējams ievērot noteikumu Nr.737 prasības, piemēram, nepieciešams veikt lidojumu apdzīvotā vietā ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg (noteikumu Nr.737 51.punkts) vai lidot tuvāk kā 50m attālumā no lidojumā neiesaistītām personām un īpašuma uz zemes ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa pāesniedz 250g. Šajā gadījumā ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja (noteikumu Nr.737 54.punkts).
- Noteikumu Nr.737 14., 15., 17.,18.,19.,20.,21. punktā ir noteikti gadījumi, kuros lidošanai ar bezpilota gaisa kuģu ir nepieciešams objekta īpašnieka vai valdītāja saskaņojums.

Vai man kā pilotam ir nepieciešams asistents (novērotājs), ja – jā, tad kādos gadījumos?

Bezpilota gaisa kuģa pilots pieaicina novērotāju (fizisku personu, kas sniedz atbalstu pilotam vizuālā kontakta nodrošināšanai ar bezpilota gaisa kuģi un droša lidojuma veikšanai), ja lidojums tiek veikts noteikumu Nr.737 46. un 49. punktā minētajā gaisa telpā pie lidlaukiem, kā arī šo noteikumu Nr.737 14. un 51. punktā minētajā gadījumā. Piemēram, ar videokameru aprīkots bezpilota gaisa kuģis filmē piketu vai citu publisku pasākumu; bezpilota gaisa kuģa lidojums tiek veikts virs apdzīvotām vietām utml. Citos gadījumos, ja tas nepieciešams lidojumu drošumam, brīvprātīgu lēmumu par novērotāja piesaisti pieņem pilots. Bezpilota gaisa kuģa pilotam un lidojuma novērotājam jāspēj savstarpēji sazināties, izmantojot sakaru līdzekļus, ja tiešā balss saziņa nav iespējama.

Vai man vajag apliecību lai veiktu lidojumus ar bezpilota gaisa kuģu?

Patlaban MK noteikumu izpratnē prasība pēc apliecības nav, taču paaugstināta riska darbībām (MK noteikumos neminēti gadījumiem) ir nepieciešama atļauja vai saskaņojums.

Vai man nepieciešama speciāla apmācība pirms sāku lidot ar bezpilota gaisa kuģi?

Atkarībā no priekšzināšanām tev pašam jāizvērtē apmācības nepieciešamība. Atbilstoši šiem noteikumiem, tev ir jābūt zināšanām ne tikai par bezpilota gaisa kuģa pilotēšanu, bet arī par aeronavigācijas informāciju, tās iegūšanu un izmantošanu. Tev jāspēj izvērtēt iespējamos riskus, apkārtējās vides specifiku, ģeogrāfisko izvietojumu, apbūvi, infrastruktūru, kā arī meteoroloģiskos apstākļus. Lai lidotu ar bezpilota gaisa kuģi droši un tiesiski, ir jāapgūst noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi.

Kas notiek, ja iegādājos bezpilota gaisa kuģu savam bērnam?

Viens no atskaites punktiem ir bezpilota gaisa kuģa svars. Ja bezpilota gaisa kuģa svars nepārsniedz 250 g, tad pietiek ar to, ka pirms lidojuma tiek izvērtēta un izvēlēta droša lidojuma zona, kas ietver drošu distanci no lidojumā neiesaistītajām personām un īpašuma uz zemes. Ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa pārsniedz 250 g, tad pilots – šajā gadījumā jūsu bērns - izvēlas distanci ne tuvāk kā 50 m attālumā no lidojumā neiesaistītajām personām un īpašuma uz zemes. Ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 0,5 kg, tad bērns ar to var veikt lidojumu bez 18.gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzības. Ja bezpilota gaisa kuģis sver 0,5 kg un vairāk, tad nepilngadīgs bērns drīkst pilotēt bezpilota gaisa kuģu tikai pieaugušā uzraudzībā. To nosaka noteikumu Nr.737 13. un 26. punkts.

Mans bezpilota gaisa kuģis sver 0,3 kg un es esmu 14 gadus vecs. Vai varu lidot viens?

Tu drīksti lidot viens bez 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzības, ja tavs bezpilota gaisa kuģis ir vieglāks par 0,5 kg un tā veiktspēja neļauj sasniegt augstumu, kas pārsniedz 50 m (164,04 pēdas) virs zemes vai ūdens virsmas. Taču tā kā tavs bezpilota gaisa kuģis sver 0,3 kg, tad ir jāpievērš uzmanību drošai distancei. Ar savu bezpilota gaisa kuģu tu nedrīksti lidot tuvāk par 50 metriem no lidojumā neiesaistītām personām un īpašumiem uz zemes. To nosaka noteikumu Nr.737 13.punkts.

Cik vecam man jābūt, lai veiktu lidojumus ar bezpilota gaisa kuģu?

Ja tev vēl nav 18. gadu un tavs bezpilota gaisa kuģis ir smagāks par 0,5 kg, tad tu drīksti pilotēt bezpilota gaisa kuģu tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzībā. Taču ir izņēmums - ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 0,5 kg un tā veiktspēja neļauj sasniegt augstumu, kas pārsniedz 50 m (164,04 pēdas) virs zemes vai ūdens virsmas, tad tu vari vadīt bezpilota gaisa kuģa lidojumu bez 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzības. To nosaka noteikumu Nr. 737 26.punkts.

Vai man ir jāreģistrē savs bezpilota gaisa kuģis?

Pašreizējā Latvijas likumdošana neparedz bezpilota gaisa kuģu reģistrāciju, bet noteikumu Nr.737 8. punkts nosaka, ka bezpilota gaisa kuģim ir jābūt marķētam ar tā īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru.