Lidostas "Rīga" trokšņu samazināšanas rīcības plāns

VAS "Starptautiskā lidostas "Rīga"" trokšņu samazināšanas rīcības plāns

Rīcības plāna nosaukums:
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” trokšņu samazināšanas plāns (turpmāk – rīcības plāns).

Rīcības plāna izstrādātājs:
LR Satiksmes ministrijas uzdevumā rīcības plāna izstrādes darba grupu, kuras sastāvā iekļauti Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Babītes novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji, vada valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (adrese: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads, LV-1053, tālrunis: 67830936, mājas lapas adrese: www.caa.lv).

Teritorija, uz kuru attiecas rīcības plāna īstenošana:
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” trokšņu stratēģiskajā kartē apzinātās teritorijas, kurās ir paaugstināts trokšņu līmenis.

Laika posms, kurā paredzēta rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana:
No rīcības plāna apstiprināšanas brīža (2014.gada 14.janvāra) – turpmākie pieci gadi.

Kā sabiedrība var iegūt informāciju par rīcības plānu un tā kopsavilkumu:
Sabiedrība ar rīcības plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties:
Ø VA „Civilās aviācijas aģentūra” mājas lapā: www.caa.lv,
Ø Satiksmes ministrijas mājas lapā: http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=557;
Ø VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” mājas lapā: http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vides-troksnis/troksnu-samazinasanas-ricibas-plans .

Informācija par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu ir nosūtīta Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas domēm.

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāns (šeit)
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna pielikums (šeit)
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa samazināšanas rīcības plāna kopsavilkums (šeit)