Kontakti

V/A Civilās aviācijas aģentūra
Juridiskā adrese: Lidosta "Rīga" 10/1,
Mārupes novads, LV-1053
Reģ.Nr. LV 90000196469
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV27TREL9170394005000
Telefons: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
E-pasts: caa@caa.gov.lv

Uzmanību!
 
No 2019. gada 1. marta
V/A Civilās aviācijas aģentūra.

atradīsies jaunās telpās - lidosta "Rīga", Mārupes novads, Biroju iela 10, Mārupes novads, LV-1053

Pārcelšanās procesa laikā š.g. 28.februārī un 1.martā iestāde netiks slēgta un būs klientiem pieejama, līdz ar to ceram uz Jūsu sapratni un jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

 

 
 
 
 
 

Kontaktinformācija: Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Civilās aviācijas aģentūras vadība
Direktors Māris Gorodcovs 67830940 Maris.Gorodcovs[at]caa.gov.lv
    67830936
FAKSS 67830967
caa[at]caa.gov.lv
Audita un kvalitātes vadības daļa
Daļas vadītāja Iveta Giela 67830939 Iveta.Giela[at]caa.gov.lv
Auditore Anete Skuja 60001669 Anete.Skuja[at]caa.gov.lv
Juridiskā, administratīvā un personāla daļa
Daļas vadītāja Anna Čudare 67830960 Anna.Cudare[at]caa.gov.lv
Daļas vadītājas  vietniece Dace Revizore 67830954 Dace.Revizore[at]caa.gov.lv
Personāla nodaļa      
Nodaļas vadītāja Zanita Roze 67830936 Zanita.Roze[at]caa.gov.lv
Personas datu aizsardzības inspektore Signe Plūmiņa 67830960 Signe.Plumina[at]caa.gov.lv
Normatīvo aktu nodaļa
Nodaļas vadītāja   67830943  
Vecākais juriskonsults Viesturs Gertners 67830961 Viesturs.Gertners[at]caa.gov.lv
Vecākā juriskonsulte Inga Prancāne 67830951 Inga.Prancane[at]caa.gov.lv
Informātikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Ivo Tukris 60001666 Ivo.Tukris[at]caa.gov.lv
Datortehnikas inženieris Mārtiņš Jākobsons 67507909 Martins.Jakobsons[at]caa.gov.lv
Lietvedības un arhīva nodaļa      
Nodaļas vadītāja Aiga Brūvere 67830963 Aiga.Bruvere[at]caa.gov.lv
Saimniecības nodaļa
Nodaļas vadītājs Ēriks Biters 67830962 Eriks.Biters[at]caa.gov.lv
Administratore Aina Ābola 60001665 Aina.Abola[at]caa.gov.lv
Finanšu daļa
Daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Signe Pušpure 67830942 Signe.Puspure[at]caa.gov.lv
Ekonomikas un plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inta Dambe 67830941 Inta.Dambe[at]caa.gov.lv
Grāmatvede Sanda Miķelsone 67215160 Sanda.Mikelsone[at]caa.gov.lv
Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa
Daļas vadītāja Aivita Ļubļina-Goldmane 67507907 Aivita.Lublina-Goldmane[at]caa.gov.lv
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļa
Nodaļas vadītāja   67830937  
Vecākais inspektors Ilmārs Ozols 67215159 Ilmars.Ozols[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Eižens Jēkabsons 60001660 Eizens.Jekabsons[at]caa.gov.lv
Vienotās Eiropas gaisa telpas un darbības shēmas ieviešanas nodaļa
Starptautisko sakaru koordinators Ance Pētersone 60001661 Ance.Petersone[at]caa.gov.lv
Aviācijas drošības daļa
Daļas vadītāja Dace Reichmane 67830965 Dace.Reichmane[at]caa.gov.lv
Daļas vadītāja vietnieks Armands Klotiņš 67830964 Armands.Klotins[at]caa.gov.lv
Drošības kontroles kvalitātes uzraudzības nodaļa
     
Nodaļas vadītājs Valdis Priednieks 67507914 Valdis.Priednieks[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Valdis Beķeris 60001664 Valdis.Bekeris[at]caa.gov.lv
Formalitāšu vienkāršošanas inspektors Vladimirs Lurie 67215162 Vladimirs.Lurie[at]caa.gov.lv
Lidlauku standartu un drošības daļa
Daļas vadītājs Valdemārs Piesis 67830966 Valdemars.Piesis[at]caa.gov.lv
Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļa      
Nodaļas vadītājs Raivo Bisenieks 60001671 Raivo.Bisenieks[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
Daļas vadītājs Edgars Gindra 67830970 Edgars.Gindra[at]caa.gov.lv
Komercaviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Daļas vadītāja vietnieks/Nodaļas vadītājs Inārs Auziņš 67507910 Inars.Auzins[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Igors Bezsmertnijs 67830973 Igors.Bezsmertnijs[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Andis Bukonts 67830972 Andis.Bukonts[at]caa.gov.lv
Inspektors Ēriks Gražulis 67507908 Eriks.Grazulis[at]caa.gov.lv
Inspektors Artūrs Šmeliņš 67830974 Arturs.Smelins[at]caa.gov.lv
Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Gatis Jurkāns 67830971 Gatis.Jurkans[at]caa.gov.lv
Inspektors Gunārs Alksnis 67830975 Gunars.Alksnis[at]caa.gov.lv 
Gaisa kuģu salona drošības nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Sīle 60001662 Liene.Sile[at]caa.gov.lv
Inspektore Dina Tempelmane 67507906 Dina.Tempelmane[at]caa.gov.lv
Drošības Statistikas nodaļa      
Nodaļas vadītājs Uldis Mauriņš 67830969 Uldis.Maurins[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Andris Sermuliņš 67830968 Andris.Sermulins[at]caa.gov.lv
Aviācijas personāla sertificēšanas daļa
Daļas vadītājs Gunārs Prekelis 67830955 Gunars.Prekelis[at]caa.gov.lv
Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Lieģe 67507903 Inese.Liege[at]caa.gov.lv
Uzskaites un lietvedības inspektore Kristīne Sīpoliņa 67830957 Kristine.Sipolina[at]caa.gov.lv
Mācību un eksaminēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs   67830956  
Lietvedības inspektore   67830958  
Inspektors Armands Ozoliņš 67507904 Armands.Ozolins[at]caa.gov.lv
Lidotspējas daļa
Lidotspējas daļas vadītājs Gundars Lapiņš 67507900 Gundars.Lapins[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu lidotspējas novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Aivars Pavļukēvičs  67830947 Aivars.Pavlukevics[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors   67830945  
Vecākais inspektors Ivars Ansons 67830946 Ivars.Ansons[at]caa.gov.lv
Lietvedības inspektore Marta Kalēja 60001667 Marta.Kaleja[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu tehniskās apkopes uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Aleksandrs
Fisuns - Meduha
67830949 Aleksandrs.Fisuns[at]caa.gov.lv
Inspektors Andrejs Golubevs 60001663 Andrejs.Golubevs[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Ivans Gorobecs 67830948 Ivans.Gorobecs[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Druska 67830944 Janis.Druska[at]caa.gov.lv
Inspektors Oļegs Gorbačovs 60001670 Olegs.Gorbacovs[at]caa.gov.lv
Aeronavigācijas daļa
Daļas vadītājs Māris Čerņonoks 67830950 Maris.Cernonoks[at]caa.gov.lv
Meteoroloģiskā nodrošinājuma uzraudzības inspektore Alla Kajevčenko 67507912 Alla.Kajevcenko[at]caa.gov.lv
Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ērika Neimane 67830953 Erika.Neimane[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Staņislavs Šarkovskis 67507915 Stanislavs.Sarkovskis[at]caa.gov.lv
Inspektors   67507913  
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Dreijers 67830952 Edgars.Dreijers[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Toms Doriņš 67507905 Toms.Dorins[at]caa.gov.lv
Aeronavigācijas informācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Kompa 67507901 Mara.Kompa[at]caa.gov.lv
Aviācijas medicīnas daļa
Daļas vadītājs Aivars Priekulis 67507902 Aivars.Priekulis[at]caa.gov.lv
Ārste eksperte Jūlija Semjonova 60001668 Julija.Semjonova[at]caa.gov.lv