Kontakti

V/A Civilās aviācijas aģentūra
Juridiskā adrese: Lidosta "Rīga" 10/1,
Mārupes novads, LV-1053
Reģ.Nr. LV 90000196469
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV27TREL9170394005000
Telefons: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
E-pasts: caa@caa.gov.lv

Kontaktinformācija: Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Civilās aviācijas aģentūras vadība
Direktors Māris Gorodcovs 67830940 Maris.Gorodcovs[at]caa.gov.lv
    67830936
FAKSS 67830967
caa[at]caa.gov.lv
Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļa
Daļas vadītāja Iveta Giela 67830939 Iveta.Giela[at]caa.gov.lv
Auditore Anete Skuja 67830939 Anete.Skuja[at]caa.gov.lv
Juridiskā, administratīvā un personāla daļa
Daļas vadītāja Anna Čudare 67830960 Anna.Cudare[at]caa.gov.lv
Daļas vadītājas  vietniece Dace Revizore 67830954 Dace.Revizore[at]caa.gov.lv
Personāla nodaļa      
Nodaļas vadītāja Zanita Roze 67830936 Zanita.Roze[at]caa.gov.lv
Normatīvo aktu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Lieģe 67830943 Inese.Liege[at]caa.gov.lv
Vecākais juriskonsults Viesturs Gertners 67830961 Viesturs.Gertners[at]caa.gov.lv
Vecākā juriskonsulte Inga Prancāne 67830951 Inga.Prancane[at]caa.gov.lv
Informātikas nodaļa
Nodaļas vadītājs Ivo Tukris 67507909 Ivo.Tukris[at]caa.gov.lv
Datortehnikas inženieris Mārtiņš Jākobsons 67507909 Martins.Jakobsons[at]caa.gov.lv
Lietvedības un arhīva nodaļa      
Nodaļas vadītāja Aiga Brūvere 67830963 Aiga.Bruvere[at]caa.gov.lv
Saimniecības nodaļa
Nodaļas vadītājs Ēriks Biters 67830962 Eriks.Biters[at]caa.gov.lv
Administratore Aina Ābola 67830962 Aina.Abola[at]caa.gov.lv
Finanšu daļa
Daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Signe Pušpure 67830942 Signe.Puspure[at]caa.gov.lv
Ekonomikas un plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inta Dambe 67830941 Inta.Dambe[at]caa.gov.lv
Grāmatvede Sanda Miķelsone 67215160 Sanda.Mikelsone[at]caa.gov.lv
Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa
Daļas vadītāja Aivita Ļubļina-Goldmane 67507907 Aivita.Lublina-Goldmane[at]caa.gov.lv
Bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Elīna Millere 67830937 Elina.Millere[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Gunārs Alksnis 67215159 Gunars.Alksnis[at]caa.gov.lv
Vienotās Eiropas gaisa telpas un darbības shēmas ieviešanas nodaļa
Starptautisko sakaru koordinators Ināra Pomere 67507911 Inara.Pomere[at]caa.gov.lv
Aviācijas drošības daļa
Daļas vadītāja Dace Reichmane 67830965 Dace.Reichmane[at]caa.gov.lv
Daļas vadītāja vietnieks Armands Klotiņš 67830964 Armands.Klotins[at]caa.gov.lv
Drošības kontroles kvalitātes uzraudzības nodaļa
     
Nodaļas vadītājs Valdis Priednieks 67507914 Valdis.Priednieks[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Valdis Beķeris 67507914 Valdis.Bekeris[at]caa.gov.lv
Formalitāšu vienkāršošanas inspektors Vladimirs Lurie 67215162 Vladimirs.Lurie[at]caa.gov.lv
Lidlauku standartu un drošības daļa
Daļas vadītājs Valdemārs Piesis 67830966 Valdemars.Piesis[at]caa.gov.lv
Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļa      
Nodaļas vadītājs Raivo Bisenieks 67830966 Raivo.Bisenieks[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
Daļas vadītājs Edgars Gindra 67830970 Edgars.Gindra[at]caa.gov.lv
Bibliotekāre Herta Dumberga 67830959 Herta.Dumberga[at]caa.gov.lv
Komercaviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Daļas vadītāja vietnieks/Nodaļas vadītājs Inārs Auziņš 67507910 Inars.Auzins[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Igors Bezsmertnijs 67830973 Igors.Bezsmertnijs[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Andis Bukonts 67830972 Andis.Bukonts[at]caa.gov.lv
Inspektors Ēriks Gražulis    
Vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Gatis Jurkāns 67830971 Gatis.Jurkans[at]caa.gov.lv
Inspektors Kārlis Plociņš 67830975 Karlis.Plocins[at]caa.gov.lv  
Gaisa kuģu salona drošības nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Sīle 67507906 Liene.Sile[at]caa.gov.lv
Inspektore Dina Tempelmane 67507906 Dina.Tempelmane[at]caa.gov.lv
Drošības Statistikas nodaļa      
Nodaļas vadītājs Uldis Mauriņš 67830969 Uldis.Maurins[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Andris Sermuliņš 67830968 Andris.Sermulins[at]caa.gov.lv
Aviācijas personāla sertificēšanas daļa
Daļas vadītājs Gunārs Prekelis 67830955 Gunars.Prekelis[at]caa.gov.lv
Aviācijas personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs      
Uzskaites un lietvedības inspektore Kristīne Sīpoliņa 67830957 Kristine.Sipolina[at]caa.gov.lv
Mācību un eksaminēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Zviedris 67830956 Janis.Zviedris[at]caa.gov.lv
Lietvedības inspektore Dagnija Tuča 67830958 Dagnija.Tuca[at]caa.gov.lv
Inspektors Armands Ozoliņš 67507904 Armands.Ozolins[at]caa.gov.lv
Lidotspējas daļa
Lidotspējas daļas vadītājs Gundars Lapiņš 67507900 Gundars.Lapins[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu lidotspējas novērtēšanas nodaļa
Nodaļas vadītājs Andris Zirnājs   67830945 Andris.Zirnajs[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Aivars Pavļukēvičs 67830947 Aivars.Pavlukevics[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Ivars Ansons 67830946 Ivars.Ansons[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu reģistra un lietvedības inspektore Marta Kalēja 67507900 Marta.Kaleja[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu tehniskās apkopes uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Aleksandrs
Fisuns - Meduha
67830949 Aleksandrs.Fisuns[at]caa.gov.lv
Inspektors Andrejs Golubevs 67830948 Andrejs.Golubevs[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Ivans Gorobecs 67830948 Ivans.Gorobecs[at]caa.gov.lv
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Druska 67830944 Janis.Druska[at]caa.gov.lv
Inspektors Oļegs Gorbačovs 67830944 Olegs.Gorbacovs[at]caa.gov.lv
Aeronavigācijas daļa
Daļas vadītājs Māris Čerņonoks 67830950 Maris.Cernonoks[at]caa.gov.lv
Meteoroloģiskā nodrošinājuma uzraudzības inspektore Alla Kajevčenko 67507912 Alla.Kajevcenko[at]caa.gov.lv
Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītāja Ērika Neimane 67830953 Erika.Neimane[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Staņislavs Šarkovskis 67507915 Stanislavs.Sarkovskis[at]caa.gov.lv
Inspektors Eižens Jēkabsons 67507913 Eizens.Jekabsons[at]caa.gov.lv
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Dreijers 67830952 Edgars.Dreijers[at]caa.gov.lv
Vecākais inspektors Toms Doriņš 67507905 Toms.Dorins[at]caa.gov.lv
Aeronavigācijas informācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Māra Kompa 67507901 Mara.Kompa[at]caa.gov.lv
Aviācijas medicīnas daļa
Daļas vadītājs Aivars Priekulis 67507902 Aivars.Priekulis[at]caa.gov.lv
Ārste eksperte Jūlija Semjonova 67507902 Julija.Semjonova[at]caa.gov.lv