Tiesību aktu projekti

 

Nosaukums

Paziņojuma ievietošanas datums

Aprites stadija

Pieteikšanās līdzdalībai

Atbildīgā amatpersona

Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība.

01.11.2019 Projekts. 19.11.2019 Mācību un eksaminēšanas nodaļas vadītājs Armands Ozoliņš Tālr. 67507904