NOTEIKUMI

Apliecinu, ka

-  manis sniegtā informācija ir patiesa, sniegtie dati precīzi un pārbaudāmi;

- pilnībā apzinos sekas, kādas varētu rasties gadījumos, kad lietotāja parole nonāk citu personu rokās un pilnībā atbildu par visām darbībām, kas tiek veiktas manā Reģistrēta lietotāja kontā, ja netiek ievēroti paroles konfidencialitātes nosacījumi;

- apņemos savlaicīgi informēt Civilās aviācijas aģentūru par jebkādu neatļautu mana reģistrētā konta izmantošanas gadījumu;

- atļauju Civilās aviācijas aģentūrai apstrādāt manā Reģistrētā lietotāja kontā esošos datus un veikt nepieciešamās darbības konta apkalpošanai;

- ja man radīsies nepieciešamība saņemt informāciju no Reģistrētā lietotāja konta SMS vai elektroniskā pasta formātā, apņemos iepazīties ar Reģistrētā lietotāja konta lietošanas noteikumiem un apliecināt piekrišanu tiem.