Aviācijas angļu valodas kursi

Sekojošas organizācijas piedāvā  aviācijas angļu valodas kursus atbilstoši ICAO prasībām:

SIA "MENTOR"


 Telefons:                 +371 29243144
 E-pasts:                  mentor@tvnet.lv
 Pakalpojums:        Angļu valoda atbilstoši ICAO standartiem
 Informācija:            Papildus informācijas dokuments