Emisijas un tonnkilometru veidlapas

Nosaukums Atvērt veidlapu
Gada emisiju ziņojuma veidlapa
Tonnkilometru ziņojuma veidlapa
Gada emisiju monitoringa plāna veidlapa
Tonnkilometru monitoringa plāna veidlapa
Finanšu līdzekļu izlietojuma ziņojuma veidlapa