Gaisa kuģu drošība

Veidlapas nosaukums Atvērt veidlapu
Ziņojums par gada nolidojumu
Pielikums pieteikumam apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem saņemšanai
Lidotspējas neatbilstību novēršanas veidlapa
Iesniegums gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības nomaiņai
Iesniegums gaisa satiksmes vadības dispečera apliecības saņemšanai, papildus kvalifikācijas atzīmes, kvalifikācijas atzīmes apstiprinājuma un struktūrvienības apstiprinājuma saņemšanai, angļu valodas apstiprinājuma pagarināšanai, personas datu nomaiņai.
Iesniegums gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta apliecības saņemšanai, pagarināšanai un papildināšanai.
Iesniegums gaisa satiksmes vadības dispečera struktūrvienības apstiprinājuma pagarināšanai
Iesniegums gaisa satiksmes vadības dispečera praktiskās apmācības instruktora (OJT) apstiprinājuma saņemšanai un pagarināšanai.
RAF AVIA gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas pārbaudes kontrolkarte atbilstoši Eiropas Komisijas 2008. gada 28. marta Lēmumam Nr. C(2008)1225
Iesniegums civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora sertifikāta saņemšanai
Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanai un apliecību izsniegšanai
Iesniegums 24 bitu Mode S koda saņemšanai
Informācija par ELT kodēšanu
Iesniegums gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai
Paziņojums par gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas pabeigšanu
Iesniegums lidlauka sertifikācijai
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Pieteikuma veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Atbilstības deklarācijas veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Ekspluatācijas pamata veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Novirzes apstiprinājuma veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Alternatīvo līdzekļu veidlapa
Lidlauka sertifikācija pēc Komisijas Regulas Nr.139/2014 Sertifikācijas pamata veidlapa